Om Annica

Om Annica

Annica är hörselskadad och har svenskt teckenspråk som modersmål. Men skulle du möta på henne på stan och prata med henne skulle du inte alls märka av hennes hörselskada. Hon har sedan tidig ålder både tecknat och pratat med dem hon möter. Någonting hon också brinner för, förutom teckenspråket, är att sprida information om det syndrom hon har – Turners syndrom.

Annica brinner för att dela med sig av det hon själv lärt sig. Hon älskar att sprida ”ljus i mörkret” och att lära ut teckenspråk men också kunskap till dem som behöver det. Att få se hur människor kan kommunicera genom teckenspråk och få en annan förståelse för varandra – vilken upplevelse! Det är någonting honlängtar efter att få dela med sig just till dig. Turners syndrom är även någonting hennes äldsta dotter har, vilket gör Annica unik i den synvinkeln att hon både är anhörig till en Turnerflicka men också själv diagnosbärare (syndromet ska inte vara ärftligt).